การติดตั้งและใช้งานระบบ

  • ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

1. หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะโทรเข้าไปแนะนำ และส่งเอกสารต่างๆให้ท่าน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบ
2. ระยะเวลาในการติดตั้งระบบจะดำเนินตามเงื่อนไขการสั่งซื้อเร็วหรือช้า ขึ้นกับการเตรียมข้อมูลของลูกค้าว่ามีความรวดมากน้อยขนาดไหน
3. ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบ ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบอย่างละเอียด ผ่านระบบเทรนนิ่งออนไลน์ที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้
4. หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะให้ท่านทำการทดสอบระบบ และเมื่อทดสอบผ่านก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง

ติดต่อเรา
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

โทรปรึกษาด่วน!
ที่อยู่