แจ้งการชำระเงิน

** กรุณาแจ้ง ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้ง และสามารถขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งโอนเงินเท่านั้น หากล่าช้ากว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ทุกกรณีค่ะ **

การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
2. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT) รายละเอียดดังนี้
บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จํากัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 268 พัฒนาการ 30. ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-091-1900
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จํากัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 0105542020371

แจ้งการชำระเงิน

 

Verification

ติดต่อเรา
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

โทรปรึกษาด่วน!
ที่อยู่