บริหารธุรกิจ
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
SAP Business One Cloud

ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

ปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

และตัดสินใจตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถผลักดันการเติบโตของผลกำไร
https://nexusstore.co.th/wp-content/uploads/2019/10/Banner-SAP-B1C-Services-for-web.jpg
https://nexusstore.co.th/wp-content/uploads/2019/10/Banner-SAP-B1C-Trading-for-web.jpg
https://nexusstore.co.th/wp-content/uploads/2019/10/Banner-SAP-B1C-Manufacturing-for-web.jpg

SAP Business One Cloud
โซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจพร้อมใช้งานตามความต้องการ
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

บริหารจัดการบัญชีและการเงินได้อย่างครบวงจร
เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ
SAP Business One ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย เพื่อสร้างผลกำไร
ระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย
การควบคุมสินค้าคงคลัง และ การจัดจำหน่าย
แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต
และสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ
มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูล ธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน
ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว
ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการเงิน และทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัทที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

แพ็คเกจ
เริ่มต้น 4,500 บาท ต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน

฿129,000
BASIC
PACKAGE
 • 1 Company
 • No Warehouse
 • Accounting
 • Finance & Banking
 • Purchase
 • Sales
฿199,000
PREMIUM
PACKAGE
 • ทุกระบบใน แพ็คเกจ BASIC
 • 1 Company
 • 1 Warehouse
 • CRM
 • Inventory
 • Delivery
 • Production (Sale BOM)
฿299,000
PRO
PACKAGE
 • ทุกระบบใน แพ็คเกจ PREMIUM
 • 1 Company
 • 3 Warehouse
 • Production (Full)
 • MRP

เหตุผลที่ SME ไทย
เลือกใช้ SAP Business One Cloud กับเน็กซัสฯ


รองรับการออกเอกสารภาษีประเทศไทย และฟอร์มพิมพ์เอกสารภาษาไทยและอังกฤษ

SAVE COST
ด้วยราคาแพ็คเกจ ที่ SME เป็นเจ้าของได้
CLOUD SUBSCRIPTION
ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริง
FAST DEPLOYMENT
ติดตั้งระบบด้วยเทคโนโลยี NEXtier ของเน็กซัสฯ ที่เดียวเท่านั้น
NO CHARGE FOR DB LICENSE
รองรับด้วย Database SAP HANA ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
100% GUARANTEE SUCCESS
การันตีติดตั้งระบบสำเร็จ 100%

NO CHARGE FOR MA SERVICE
ไม่เก็บค่า MA รายปี รวมถึงรับผิดชอบในส่วนของการอัพเกรดต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัท และ SAP
FREE ONLINE TRAINING
มีออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ANY TIME ANYWHERE
ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์และตลอด 24 ชม.

SAP Business One Cloud สำหรับธุรกิจคุณ

A couple shopping for food
สินค้าอุปโภคบริโภค
ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามความต้องการด้วย
ซอฟต์แวร์ SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถคาดการณ์ วางแผน และ
บริหารจัดการความต้องการและ นำเสนอสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้
Metalworking CNC milling machine. Cutting metal modern processing technology. Small depth of field. Warning - authentic shooting in challenging conditions. A little bit grain and maybe blurred.
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้
ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อน
และสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
Group of business people discussing and working together during a meeting at outdoor cafe
ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา
จัดหาการบริการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด
ให้กับลูกค้าของคุณด้วยซอฟต์แวร์ SAPBusiness One
สำหรับธุรกิจ การให้บริการด้านที่ปรึกษาสามารถสร้าง
กระบวนการที่มีมาตรฐาน การให้บริการปรับปรุงการวางแผน
ทรัพยากรการบริหารโครงการ การออกใบเสร็จ และอื่นๆ
https://nexusstore.co.th/wp-content/uploads/2019/02/smiling-girl-clothing-shop-choosing_23-2147669918.jpg
ธุรกิจค้าปลีก
ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถแนะนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้โดย
ผ่านทุกช่องทางด้วย SAP Business One สำหรับธุรกิจค้าปลีก
สามารถนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก
POS ความมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการนำสินค้าออกสู่ตลาด
Worker Using Tablet Computer In Distribution Warehouse
ธุรกิจค้าส่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตด้วยโซลูชัน
SAP Business One สำหรับธุรกิจค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการ
วางแผนความต้องการสินค้าคงคลังและช่วย การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน สร้างความยืดหยุ่น และระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด
ติดต่อเรา
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

โทรปรึกษาด่วน!
ที่อยู่