บริหารธุรกิจ
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
nexcloud ERP Powered by SAP Business One

ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

ปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

และตัดสินใจตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถผลักดันการเติบโตของผลกำไร

nexcloud ERP
โซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจพร้อมใช้งานตามความต้องการ
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

บริหารจัดการบัญชีและการเงินได้อย่างครบวงจร
เพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ
nexcloud ERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย เพื่อสร้างผลกำไร
ระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน nexcloud ERP สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย
การควบคุมสินค้าคงคลัง และ การจัดจำหน่าย
แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต
และสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ
มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูล ธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน
ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ nexcloud ERP ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว
ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการเงิน และทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัทที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

Business Templates
Starter License THB 4,500 /User/Month

THB129,000
BASIC
PACKAGE
 • 1 Company
 • ———–
 • Finance & Accounting
 • Thai Taxation
 • ———–
 • Dashboards and Reports
 • Preset Forms
 • 8/5 Support
THB199,000
PREMIUM
PACKAGE
 • 1 Company
 • 1 Warehouse
 • ———–
 • Includes all features in Basic +
 • Sales
 • Purchasing
 • Inventory
 • ———–
 • Dashboards and Reports
 • Preset Forms
 • 8/5 Support
THB299,000
PRO
PACKAGE
 • 1 Company
 • 3 Warehouses
 • ———–
 • Includes all features in Premium +
 • Production
 • MRP
 • ———–
 • Dashboards and Reports
 • Preset Forms
 • 8/5 Support

เหตุผลที่ SME ไทย
เลือกใช้ nexcloud ERP กับเน็กซัสฯ

รองรับการออกเอกสารภาษีประเทศไทย และฟอร์มพิมพ์เอกสารภาษาไทยและอังกฤษ

Single System for All Departments
เชื่อมโยงทุกส่วนงานในองค์กรภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน
Free Online Training
ระบบอบรมออนไลน์เทรนนิ่งที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอด
Any Time, Anywhere, Any Device
ใช้งานระบบได้ผ่านทุกอุปกรณ์จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
Scale as You Grow
ขยายศักยภาพระบบไปพร้อมกับคุณ
Annual Subscription Basis
ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นรายปี

Business Template for Fast Deployment
ต้นแบบประเภทธุรกิจที่สามารถติดตั้งระบบได้รวดเร็ว
In-Memory Database
การประมวลผลระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทำงานบนหน่วยความจำ
No Annual Maintenance Fee
ไม่เก็บค่า MA รายปี รวมถึงส่วนของการอัปเกรดต่าง ๆ

nexcloud ERP สำหรับธุรกิจคุณ

A couple shopping for food
สินค้าอุปโภคบริโภค
ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามความต้องการด้วย
ซอฟต์แวร์ nexcloud ERP สำหรับอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถคาดการณ์ วางแผน และ
บริหารจัดการความต้องการและ นำเสนอสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้
Metalworking CNC milling machine. Cutting metal modern processing technology. Small depth of field. Warning - authentic shooting in challenging conditions. A little bit grain and maybe blurred.
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้
ด้วย nexcloud ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อน
และสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
Group of business people discussing and working together during a meeting at outdoor cafe
ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา
จัดหาการบริการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด
ให้กับลูกค้าของคุณด้วยซอฟต์แวร์ nexcloud ERP
สำหรับธุรกิจ การให้บริการด้านที่ปรึกษาสามารถสร้าง
กระบวนการที่มีมาตรฐาน การให้บริการปรับปรุงการวางแผน
ทรัพยากรการบริหารโครงการ การออกใบเสร็จ และอื่นๆ
https://nexusstore.co.th/wp-content/uploads/2019/02/smiling-girl-clothing-shop-choosing_23-2147669918.jpg
ธุรกิจค้าปลีก
ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถแนะนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้โดย
ผ่านทุกช่องทางด้วย nexcloud ERP สำหรับธุรกิจค้าปลีก
สามารถนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก
POS ความมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการนำสินค้าออกสู่ตลาด
Worker Using Tablet Computer In Distribution Warehouse
ธุรกิจค้าส่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตด้วยโซลูชัน
nexcloud ERP สำหรับธุรกิจค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการ
วางแผนความต้องการสินค้าคงคลังและช่วย การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน สร้างความยืดหยุ่น และระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด
ติดต่อเรา
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

โทรปรึกษาด่วน!
ที่อยู่